VšĮ “Socialinė sveikatos akademija“

Mūsų vizija – pilietiškai aktyvi ir darni Lietuvos visuomenė.

Mūsų misija – inicijuoti ir įgyvendinti aktualius socialinius projektus, atitinkančius Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“.

Mūsų veikimo būdas – partnerystė tarp valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir verslo.

Mūsų kompetencija – integruotų projektų, skirtų socialinių problemų sprendimui ar teigiamų pokyčių įgyvendinimui, kūrimas ir valdymas.

 

Mūsų dėmesio sektoriai:

  • aplinkos apsauga
  • sveikatos apsauga
  • kultūros ir gamtos paveldas
  • kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra
  • vartotojų teisės

Paslaugos

  • tyrimai ir analizės
  • koncepcijos
  • taktiniai planai
  • projektų valdymas
  • komunikacijos sprendinimai